www.lfr.lublin.pl
   
LFR
 
 
  Zarząd
  Pracownicy
   
Oddziały Lubelskiej Fundacji Rozwoju
 
Członkostwo LFR w organizacjach
   
Dokumenty
  Statut LFR ARR
 
Niepublikowane w BIP
Informacje niejawne
   
Opcje
 
 

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ustawy).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie , podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2).
W przypadku odmowy udostępnienia informacji istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołania - art. 17 ust. 1 i 2 ustawy).

sposób udostepnienia: w siedzibie LFR na pisemny wniosek lub bezposrednio
osoba odpowiedzialna: Jacek Paprota
stanowisko: Dyrektor Generalny LFR
tel.: (81) 528 53 23
adres e-mail: jacek.paprota@lfr.lublin.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania. (Dokument MS Word):

Załączony plik:   wniosek_o_udostepnienie.doc (32 kb)

powrót    

Do góry